COLASIT AG
Plastic construction
 
Farprosys, s.r.o.
Kropáčkova 520/17
Liberec 14
460 14
Česká Republika
 
Telefon +420 731 613 473
E-mail info@colasit.cz
 

Hranaté ventilační potrubí  Standardy

Největší ohnutí delší strany nezesíleného potrubí je definováno normou DIN 4740 Část 5 pro PVC a DIN 4741 Část 5 pro PPs. 

 
Materiál

Veškerá potrubí a armatury se dodávají v následujících materiálech:
PPs, nehořlavé podle DIN 4102 B1
PE, speciálně stabilizované pro venkovní použití
PVC, nehořlavé podle DIN 4102 B1
PP 
 
  Kalkulace

V závislosti na následujících datech COLASIT spočítá a definuje optimální typ zesílení, pokud je vyžadováno:

   ♦   maximální délka hrany
   ♦   maximální přetlak a podtlak v potrubí
   ♦   teplota média
   ♦   povolené ohnutí 
  Typy zesílení Externí zesílení přivařenými zesilovacími profily nebo vnitřní zesílení použitím trubek. 

Následujicí dokumentace jsou dostupné v PDF fomátu: