COLASIT AG
Plastic construction
 
Farprosys, s.r.o.
Kropáčkova 520/17
Liberec 14
460 14
Česká Republika
 
Telefon +420 731 613 473
E-mail info@colasit.cz
 

Poslání společnosti


  Vize
Práce s plasty. Po celém světě. COLASIT je vůdčí partner v plastovém inženýrství pro práci s kritickým průmyslovými spalinami a agresivními kapalinami. Naše plastové ventilátory jsou světově uznávány jako standard.
  Management
Náš management je cílený, orientovaný na výsledek i přátelský k zaměstnancům. Podporujeme spolupráci s našimi zákazníky, dodavateli a zaměstnanci na základě důvěry v souladu se zásadami etiky. Problémy řešíme pozitivním přístupem v týmu. Naše silné stránky využíváme a trvale je zlepšujeme.
  Zákazníci
Plníme potřeby našich zákazníků a orientujeme se na trh. Známe problémy a potřeby našich klíčových zákazníků. Plníme kvalitativní a termínové požadavky našich zákazníků a přesvědčujeme je naší flexibilitou.
  Výrobky
Naše výrobky a služby trvale zlepšujeme.  Lépe, rychleji a efektivněji - to je naše motto. Naše výrobky a služby odpovídají požadavkům zákazníků i právním předpisům.
  Dodavatelé
Dodavatelé jsou našimi partnery. Konstruktivní spoluprací trvale optimalizujme kvalitu, pružnost a ceny, čímž zlepšujeme rozsah naší nabídky.
  Finance
V rámci naší práce neseme finanční zodpovědnost. Dobré výsledky jsou předpokladem pro rozvoj obchodu. Ten financujeme z našich vlastních zdrojů. Zaručujeme trvalou likviditu.
  Zaměstnanci
Podporujeme osobní, společenskou a profesní schopnosti našich zaměstnanců.  Podporujeme podnikavé myšlení a činy. Trvalý rozvoj zajišťujeme prostřednictvím "učení se při práci" a vhodných školení. Od našich zaměstnanců vyžadujeme osobní zásadovost.
  Řízení kvality
Za kvalitu naší práce neseme zodpovědnost. Pracujeme co nejvýkonněji a bez chyb. Dlouhodobé zákaznické vztahy a skvělá doporučení jsou důkazem vysoké kvality výrobků a služeb. Certifikace podle ISO 9001.
  IT
Náš IT systém je účinný, bezpečný a stabilní. Spoléháme na vyzkoušené a otestované hardwarové a softwarové aplikace. Počítačové bezpečnosti věnujeme zvláštní pozornost.
  Infrastruktura
Naše infrastruktura je ekonomická, bezpečná a přátelská životnímu prostředí. Vysoká dostupnost je zajištěna trvalou údržbou. Snažíme se eliminovat nehody a zdravotní rizika, jednat přátelsky k životnímu prostředí a splňovat právní předpisy. 
Urs Moser Peter Lehmann Marco Kneubühl